Overzicht domeinen, hosting pakketen, facturen, uw gegevens en voor aanvraag nieuwe domeinen.
>> 24manager
Bekijk, verstuur en ontvang je e-mail overal ter wereld met 24webmail. Ga naar webmail.uwdomein.ext of gebruik bijv. Outlook.
Beheer je e-mail adressen, subdomeinen, databases en nog veel meer via Plesk.
Server: [Pandora]

Privacy

24hosted BV respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt 24hosted BV uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

24hosted BV zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

24hosted BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | Sitemap © 2021 24hosted BV